Åsa kustpromenad

Åsa kustpromenad är 3,2 km och går längs havet i Åsa.

Åsa kustpromenad sträcker sig från Näsbokrok i norr till Vassbäck i söder och binder samman åtta vikar. Du går längs havet mellan fina badvikar på en fin kuststig. Längs promenaden finns utsiktsplatser med picknick-bord och du har en fantastisk utblick mot västerhavet.

Det finns staket och belysning på båda sidor längs hela promenaden.