Sevärdheter

Onsala kyrka

Onsala kyrka är uppförd på 1600-talet. Rester av en tidigare medeltidskyrka finns bevarad i kyrkmurarna. Ovanligt rik barockinterör, vackra takmålningar från 1700-talets början.

I det Gathenhielmska gravkoret vilar kaparkaptenen Lars Gathenhielm med sin hustru.

Onsala kyrkby är ett typiskt exempel på en medeltida by med kyrkan som sockencentrum. Kyrkstallar från 1800-talet.

Kontaktinformation

Prästgårdsvägen 16
439 31 Onsala
Kontaktperson: Ann Breitfeld
Telefon: 0300-569500
Fax: 0300-569525

E-post: onsala.forsamling@svenskaky...
Hemsida: www.onsalakyrka.se

Hitta hit

Öppettider

Vardagar 8-15.30
Lördag 9-15.30
Söndag 9-15.30

Vissa dagar kan dock kyrkan vara upptagen, till exempel vid skolgudstjänster, vigsel eller begravning.

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Från E6, avfart 59, kör av mot Onsala och kör ca 8 km till Onsala kyrka.
Från Kungsbacka, följ skyltning mot Onsala kör ca 8 km till Onsala kyrka.