Havs- och kustfiske

Kungsbacka

Kungsbacka har en 8 mil lång kuststräcka. Allt fiske med handredskap som kastspö, metspö eller annat fiskeredskap från land, holmar och skär är tillåtet och fritt för allänheten.

Undantag

Fiske får ej ske vissa tider från de landsområden, holmar och skär där tillträdesförbud räder till skydd för flora och fauna eller annat. Dessa landområden är normalt skyltade och är ofta naturvårdsområden eller naturreservat.

Fiske efter lax och öring är förbjudet 1/10-31/3.
Miniminmåttet för havsöring är 45 cm.

Bra platser

Tjolöholm, Hållsundsudde, Vallda Sandö och Hanhals Holme.

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Information om fredningsområden, kontakta: Fiskeriverket, 031-743 03 00, www.fiskeriverket.se Länsstyrelsen, 035-13 20 00, www.n.lst.se

Hitta hit