Sevärdheter

Gäddevik

En vandringsled på cirka 1,5 km finns i reservatet. Terrängen är kuperad.

Lövskog

Området utgörs till stor del av bokskog men här finns även lövblandskog. Marken är mager och fältskiktet domineras av vanliga arter som harsyra och kruståtel. I en nordsluttande bäckdäld finns dock rikare vegetation som skogsbingel, dvärghäxört och skärmstarr. På Gäddeviks äldre bokar finns en rik kryptogamflora med hotade arter som grynig lundlav, kornbandmossa och rosa lundlav. Gäddevik har även ett rikt djurliv.

Klippor och strand

Besök gärna området på våren, då bokarnas nyutslagna blad ger en skir grönska. På sommaren bjuder Gäddevik på fina badmöjligheter från både sandstrand och klippor.

För mer information gå in på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktinformation

Vid Lygnerns strand
Fjärås
Telefon: 035-132000

E-post: halland@lansstyrelsen.se
Hemsida: https://www.lansstyrelsen.s...

Hitta hit

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Gäddevik ligger i direkt anslutning till väg 926 mellan Fjärås och Kinna. Parkeringsfickor finns längs vägen.