Sevärdheter

Gäddevik

En vandringsled på cirka 1,5 km finns i reservatet. Terrängen är kuperad.

Lövskog

Området utgörs till stor del av bokskog men här finns även lövblandskog. Marken är mager och fältskiktet domineras av vanliga arter som harsyra och kruståtel. I en nordsluttande bäckdäld finns dock rikare vegetation som skogsbingel, dvärghäxört och skärmstarr. På Gäddeviks äldre bokar finns en rik kryptogamflora med hotade arter som grynig lundlav, kornbandmossa och rosa lundlav. Gäddevik har även ett rikt djurliv.

Klippor och strand

Besök gärna området på våren, då bokarnas nyutslagna blad ger en skir grönska. På sommaren bjuder Gäddevik på fina badmöjligheter från både sandstrand och klippor.

Syfte

Syftet med Naturreservatet Gäddevik är att bevara och utveckla lövblandskogen och då särskilt ädellövskogen. Syftet är även att värna det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter. Dessa måste du som besökare i området följa och respektera.

För mer information gå in på Länsstyrelsens hemsida.

Kontaktinformation

Vid Lygnerns strand
Fjärås
Telefon: 035-132000

E-post: halland@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/hallan...

Hitta hit

Res med kollektivtrafiken

Buss 742 stannar en dryg km sydväst om parkeringen. Välj hållplats Björkhagen.

Fakta

I Gäddevik är det förbjudet att: - tälta eller ställa upp husvagn, - annat än tillfälligt förtöja eller lägga upp båt, - göra upp eld annat än på iordningsställd plats, - medföra okopplad hund, - rida, - skada vegetationen t ex genom att bryta kvistar, - plocka blommor eller gräva upp växter, - avsiktligt störa djurlivet samt - på ett störande sätt använda bandspelare eller dylikt.

Vägbeskrivning

Gäddevik ligger i direkt anslutning till väg 926 mellan Fjärås och Kinna. Parkeringsfickor finns längs vägen.