Nidingen

Onsala, Kungsbacka

Fågelö

Nidingen är en av Hallands finaste fågelöar. Ön hyser stora bestånd av kentisk tärna, tobisgrissla och småskrake. Dessutom finns Sveriges enda koloni av tretåig mås här. På ön finns sedan drygt 30 år tillbaka en fågelstation. Göteborgs Ornitologiska Förening håller i verksamheten som kretsar kring ringmärkning, forskning och andra fågelstudier. År 2010 ringmärktes drygt 12 000 fåglar av 103 olika arter. Läs mer om fågelstationen på föreningens webbplats.

Under sommaren finns också sälkolonier vid ön. Öns flora består främst av havsstrandväxter såsom strandbeta, strandkål, trift, marrisp och strandmalört.

Förrädiska rev

Ön är cirka 1 km lång och 300 m bred och är troligen en ändmorän som svallats ur. Detta förklarar delvis de föränderliga och förrädiska reven i närheten. Trots att fyr funnits på ön under hela Nidingens svenska historia har över 600 sjöolyckor inträffat i vattnen kring ön. Detta avspelas i öns gravar. Bland dem kan nämnas "prästens grav" på ostudden och "holländaregraven" i ett av fyrens potatisland.

Långvarig fyrdrift

Redan 1624 anlade danskarna den första fyren, vilken bestod av två vedeldade så kallade vippfyrar. 1834 byggdes två sexkantiga fyrtorn, vilka idag är byggnadsminnen. Samtidigt byggdes ett större bostadshus åt fyrbetjäningen och deras familjer. Antalet boende på Nidingen har periodvis varit stort. 1916 fanns det tre familjer på ön och inte mindre än 23 barn. Utöver arbetsuppgifterna ägnade man sig åt olika bisysslor för att dryga ut kosthållet. Man odlade bär, grönsaker, fiskade och jagade säl och sjöfågel. Sälen gav kontanter för späcket och skinnet.

Efter andra världskriget 1946 genomfördes en stor modernisering av fyrplatsen, varvid ett nytt fyrtorn uppfördes. 1973 försvann själva fyrningsuppgiften från personalen i och med att fyrarna automatiserades. Arbetsuppgifterna har sedan dess i huvudsak bestått av regelbundna rapporteringar till SMHI och marinen fram till 1996 när även dessa blivit automatiserade. Idag finns inga fast boende på ön.

Att ta sig dit

Sommartid går båtturer till Nidingen. För mer information kontakta Kungsbacka Gottskär Kurs & Konferens, tel 0300-600 89.

För mer information gå in på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: - under tiden den 1 april till den 15 juli årligen landa med båt eller vistas på Nidingen eller inom det omgivande vattenområdet intill ett avstånd av 100 meter från stranden med undantag av öns sydvästra del och intilliggande vattenområde (se karta). Förbudet gäller inte statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende. - skada växtligheten, exempelvis genom att gräva upp växter, - störa djurlivet, exempelvis genom att uppträda närgånget mot ej flygfärdiga ungfåglar, - ta djur eller växter i samband med dykning, - tälta, - medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur, - på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare o dyl. samt - att elda

Hitta hit