Bada vid Särö Västerskog

Särö, Kungsbacka

Efter en promenad genom skogen öppnar sig havet, med klippor och sandstränder.

Parkering

Parkeringsplatsen ligger i anslutning till naturreservatet.

Parkera så att du hjälper räddningstjänsten att komma fram. Det är viktigt att du respekterar de parkeringsregler som finns.

Vägbeskrivning

Från Göteborg och Kungsbacka: kör väg 158 mot Särö. Sväng av vid skylt Särö. Ta därefter av vänster uppför backen vid Särö Golfkrog.

Hitta hit