Söderåparken

Kungsbacka

Under klotkörsbären växer flocknävan som en kudde med vita blommor. Salvian välver ner från husfasaden till åkanten. På våren blommar pärlhyacinten och avlöses senare av den stoltserande mörka stjärnhyacinten i salviabädden.

Längre fram på sommaren kommer höstvädden med blommor som tycks sväva ovanför marken.

Prydnadsgräset vajar, rasslar och döljer lite av vägen fram till bron. I några av de gamla träden slingrar sig klättervildvinet upp och ger en magnifik höstfärg med sina eldsprakande blad. Under några
träd växer myskmadra med sina skira blad och vita blomning som doftar svagt likt lavendel.

Det gamla rynkolvonet bildar en vacker fond åt parken tillsammans med den vingade benveden smed sina listiga grenar och härlig höstfärg.

På andra sidan bron står den vita vackra björken med myskmadra under fötterna och grekvädd som blommar på sensommaren med vinröda blommor. Strax efter bron tronar tre bergskörsbär upp i en bädd av flocknäva. Vackra från vår till sen höst.

Forsätter du mot Söderstaden genom allén av blodhäggar passerar du ett glanskörsbär vars
stam glänser som koppar i solens sken. Runt om växer miskantus, tuvtåtlar och trädgårdsnävan ”Rozanne” som blommar från juni till oktober. Dessförinnan blommar klotlöken med sina vackra lila bollar.

Lite längre fram står tre Ullungrönnar och runtom dem växer vit flocknäva och orkidénarcisser.

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Söderåparken är en nyanlagd park i Söderstaden.

Hitta hit