Badhusparken

Kungsbacka

Under ett 30-tal år i början av 1900-talet, fanns här ett
varmbadhus. Badhusparken anlades kring sekelskiftet 1800-1900 omkring badhuset och det var stadens skolbarn som planterade träden.

En del av parkens gamla träd togs ner 2002 för att ge plats åt järnvägens dubbelspår och en ny vägsträckning genom centrum.

Nya träd har planterats och parken har förlängts åt
söder. I oktober 2003 invigdes ”nya” Badhusparken.
Fontänen Glädjens källa blev prisbelönad vid Parisutställningen 1890. Den har stått i parken i ett 100-tal år och har efter parkomläggningen åter fått en central plats i parken.

Kontaktinformation


43423 Kungsbacka
Kontaktperson: Kungsbacka Turistbyrå
Telefon: 0300-834595

E-post: tourist@kungsbacka.se

Res med kollektivtrafiken

Fakta

I parken ser du även skulpturen Isbjörnen eller Snövit, som är dess ursprungliga namn. Den är huggen i vit granit av kungsbackakonstnären Björn Wennerberg i slutet av 1940-talet. Parkens senaste tillskott av skulpturer invigdes så sent som våren 2007 i samband med Majblommans 100-års jubileum. Skulpturen ”Blommans cirkel” av Vladimir Stoces i parkens södra del är uppförd till minne av majblomman och dess skapare Beda Hallberg från gården Presse i Onsala.

Hitta hit