Sevärdheter

Li gravfält

En del av: Naturum Fjärås Bräcka

Li gravfält vid Fjärås Bräcka är Hallands största från vikingatiden. Stenarna har nästan varit dubbelt så många, men flera försvann när man förr tog grus från platsen.

Li gravfält, som tidigare också kallades Stena gravfält och Fjärås Bräcka gravfält, är från yngre järnåldern/vikingatiden och är Hallands största från denna tidsperiod.

Gravfältet ligger på Fjärås Bräckas västra sluttning och har omkring 160 fornlämningar, varav fyra gravhögar, 24 runda och sju ovala eller skeppsformade stensättningar samt 127 resta stenar.

Kung Frodes sten

Den högsta stenen, kallad Kung Frodes sten, är 4,7 meter hög och står alldeles vid vägen. Den sägs ha varit över sju meter hög men tros, någon gång under 1700-talet, ha ramlat omkull och brutits av. Det finns många sägner och myter om varför den kallas just Kung Frodes sten. En berättelse är att Kung Frode stupade i Halland och begravdes på just denna plats. Idag vet vi att han inte begravdes under stenen, men vi vet att personen som begravts här har varit väldigt betydelsefull.

Gravfältet har undersökts ett fåtal gånger, och mest intressant var det när amanuens Åke Fredsjö (1913–78) gjorde en undersökning av flatmarksgravar markerade med stenarna.

Man trodde att gravarna härstammade från stenåldern/bronsåldern, men man hittade ett halvt munsbett av järn och brons i en av gravarna som kunde dateras till vikingatiden. Man hittade också föremål som lerkärl, klumpar av brons, en obearbetad bergkristall, några järnföremål, smälta bitar av en glasbägare och en del annat.

När kung Karl XV besökte platsen 1865 ska han ha yttrat att "Här har ädelt blod flutit; oss höfves att ära det!", som ledde till att bortforslingen av gravstenar som byggmaterial upphörde. Frodestenen och ett antal andra stenar återrestes.

Du kan som besökare vandra fritt i gravfältet och beundra alla dessa fantastiska gravstenar.

Kontaktinformation

Stenaliden 69
43974 Fjärås
Telefon: 0300-834262

E-post: naturum.fjarasbracka@kungsb...
Hemsida: https://www.naturumfjarasbr...

Hitta hit

Mer från Naturum Fjärås Bräcka

Utbud