Färjås Yogaretreats

Vallda, Kungsbacka

Färjås Yogaretreats ligger i en naturens vagga mellan Vallda och Särö. 10 minuter från Kungsbacka och ändå ingen trafik som stör.

Vi arbetar med de grundläggand eprinciper som ligger bakom en fördjupad praxis inom yoga, meditation eller tantra. Våra lärare är initierade i Maha Gupta Siddha linjen och förståelsen av yoga utgår grundläggande från Kashmirsk Shaivistisk yoga. Färjås Yogaretreat ingår i ett internationellt nätverk med över 40.000 yogautövare över hela världen. 

På våra kurser får du en kontinuerlig individuell vägledning såväl som veckovis ny skriftlig teori, så att du med tiden står på dina egna ben.

Helgkurser erbjuder tid och plats att verklligen hänge oss åt utforskandet av olika teman eller aspekter av yoga, meditation eller tantra.

Dessutom erbjuder Färjås Yogaretreats veckovisa retreats för en eller två personer, utformade i samtal kring möjligheter och målsättning.

Färjås Yogaretreat ligger i hjärtat av det Valldas kulturhistoria. "Prästens källa" i Brandshultsviken var under 1800 talet kännt i hela Sverige läkande källa. Såväl kungar som allmoge kom förbi. Tidigare under medeltiden var området klosterhemman och området är rikt på bronsåldersgravar och fornborgar.

Kontaktinformation

Färjås yogaretreats
Färjåsvägen 60
Vallda
Kontaktperson: Konrad Swenninger
Telefon: 0700-062488

E-post: konrad@yoga-retreats.se
Hemsida: www.yoga-retreats.se

Res med kollektivtrafiken

Färjås, buss 733 från Kungsbacka Hamravägen, buss 720 från Kungsbacka eller Kullavik

Fakta

Färjås ligger mellan Vallda Sandö och Hördalen, två av Valldas vackraste naturreservat.

Sociala medier


Twitter

Vägbeskrivning

ta av från E6 vid Kungsbacka, ut på Särövägen 158
sväng av vid Vallda trekant mot Vallda Sandö
efter hållplats Stenstugan kommer hållplats Färjås
sväng av Färjåsvägen till höger
följ ut på grusväg till Färjås vägen 60
Färjås yogaretreats ligger uppför backen

Hitta hit