Teaterparken

Kungsbacka

Teaterparken är ett luftigt område bakom Kungsbacka Teater och Aranäsgymnasiet med gräsmattor och promenadstråk längs ån.

Parken kan användas som mindre festivalplats, till intima konserter och mindre utomhusevenemang.

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit