Rågelund

Kungsbacka

Rågelund i Åsa är en härlig badvik och en populär kite-plats. Här finns ett kitecenter med café under sommaren. Alldeles intill finns en stor fin parkeringsplats.

Det finns toalett på badplatsen.

Parkering

Parkeringsmöjligheterna är begränsade.

Parkera så att du hjälper räddningstjänsten att komma fram och följ de parkeringsregler som finns.

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit