Service

Anhörigcenter

Anhörigstöd är till för dig som är anhörig till någon med långvarig fysisk sjukdom eller demsnsjukdom som inte klarar vardagen på egen hand. Det är också till fördig som är anhörig till någon med missbruk och beroende. 

Kontaktinformation

Västergatan 3
434 81 Kungsbacka
Telefon: 46-0300834229

E-post: vardochomsorg.anhorigstod@k...
Hemsida: https://kungsbacka.se/omsor...

Hitta hit