Planering och marknadsföring

Grundförutsättningen för att genomföra ett evenemang är att det finns ett publikintresse och därmed ekonomisk bärighet.

Intresseundersökning

Grundförutsättningen för att genomföra ett evenemang är att det finns ett publikintresse och därmed ekonomisk bärighet. Det en bra idé att testa dina planer och idéer hos din tilltänkta publik om det är första gången du planerar att genomföra ett evenemang.

Att tänka på

 • Vilken målgrupp riktar det sig till?
 • Är platsen/lokalen lämplig?
 • Är det rätt tidpunkt?
 • Finns det konkurrerande evenemang?
 • Kan evenemanget växa i framtiden?
 • Är förutsättningarna bra?
 • Lägg in det i kommunens evenemangskalender

Konkurrensanalys

Ett evenemang som liknar ditt är både positivt och negativt. Det som är negativt är konkurrensen om besökarna, men det positiva är att du kan få hjälp, byta erfarenheter och hitta samarbeten.

Plats för evenemanget

Om du inte vet var ditt evenemang ska äga rum hittar du våra olika evenemangsplatser här.

Evenemangskalender

Du som arrangör kan dela med dig och sprida upplevelser till flera. Läs om hur du gör här.

Checklista

verksamt.se kan du få en personlig checklista för ditt evenemang.

Affischering

Runt om i kommunen finns affischpelare där du kan sätta upp affischer. Här är det är fritt fram för föreningar och andra aktörer att informera om sin verksamhet.

 • Du får sätta upp en affisch av samma typ i max A3-format.
 • Materialet får inte var kränkande eller stötande.
 • Affischer med reklam för restauranger, butiker och produkter är inte tillåtna.

Sista fredagen varje månad rensas affischpelarna. Affischer på husväggar, staket, vägbroar, elskåp, stolpar, träd eller liknande tas bort omgående.

Här finns affischpelarna:

 • Hede station
 • Kungsbacka station
 • Kungsbacka torg
 • Lindens torg
 • Frilletorget
 • Åsa centrum
 • Fjärås torg
 • Särö centrum
 • Kullaviks centrum

Marknadsföring

All marknadsföring börjar internt. Alla i arbetsgruppen ska veta mål och riktlinjer.

Fördela arbetet för att öka motivationen och delaktigheten och ha regelbundna avstämningsmöten så att alla vet vad som är på gång.

Inom reklambranschen har man länge använt metoden AIDA för att se om allt för en marknadsföringskampanj finns med.

 • Attention - väcka uppmärksamhet
 • Interest - skapa intresse
 • Desire - väcka en önskan, ett behov
 • Action - kunden ska agera

Mål

Det behövs mål att sträva mot – både kort- och långsiktiga.

SMARTA mål

Målen blir lätta att förstå och möjliga att uppnå när du använder dig av smartmodellen. Det blir också tydligt vilket mätvärde du ska använda för att se om du uppnått målet.

 • Specifika - tydliga
 • Mätbara - kvantitativa
 • Accepterade - jag/vi vill detta
 • Realistiska - det är möjligt
 • Tidssatta - när ska de uppnås

Kommunikationsplan

Det behövs olika marknadsföringsinsatser för olika målgrupper och du behöver göra en kommunikationsplan för ditt evenemang som innehåller:

 • Vad ska vi kommunicera? – evenemanget och eventuellt arrangören
 • Till vilka ska vi kommunicera? – målgruppen och eventuella beslutsfattare
 • Hur ska vi kommunicera? - kommunikationskanaler
 • När ska vi kommunicera? – beror på strategin